Privacyverklaring en disclaimer

 

INLEIDING EN TOEPASSELIJKHEID PRIVACYVERKLARING

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Koesveld Techniek respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.koesveldtechniek.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.                                                   

                            

WIJZE VAN VERKRIJGEN PERSOONSGEGEVENS

Koesveld Techniek verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Koesveld Techniek verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

 

DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, bijvoorbeeld:

  • Om goederen en diensten bij u te leveren,
  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,
  • Om u te informeren over een wijziging van onze diensten of producten,
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief,
  • Voor het afhandelen van uw betaling.

 

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Koesveld Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

 

BEVEILIGING

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Koesveld Techniek treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

DERDEN

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

 

COOKIEBELEID

Deze website kan cookies gebruiken Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website ‘tracking cookies’ op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

COOKIE GOOGLE

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

DATA HOSTING

Om technische redenen en de kwaliteit van de dienstverlening wordt deze website gehost op de servers van het bedrijf TIDI Graphics in Terneuzen. Om soortgelijke redenen wordt de levering van de abonnementsservice per e-mail en nieuwsbrief geleverd door TIDI Graphics in Terneuzen.

Dit bedrijf is van Nederlandse oorsprong met faciliteiten die zich in hetzelfde land bevinden.

 

FACEBOOK EN LINKEDIN

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

 

UW RECHTEN

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te richten aan Koesveld Techniek via info@koesveldtechniek.nl. Vermeld hierin duidelijk dat u bezwaar maakt en tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Indien u geen overeenstemming bereikt met Koesveld Techniek en uw klacht onopgelost blijft, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

LINKS

Op de website zijn links naar andere websites van organisaties geplaatst. Koesveld Techniek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Koesveld Techniek raadt de bezoekers aan om de privacy verklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

 

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Koesveld Techniek. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

DISCLAIMER

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Koesveld Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit gebruik en de inhoud van deze website.