Privacyverklaring

Cookiesrecht en privacybeleid

 

Verantwoordelijkheid

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich met de strikte naleving van de bepalingen hierin uiteengezet, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd en het gebrek aan beschikbaarheid van de site hieronder vallen ook  periodieke stops voor technisch onderhoud..

Bovendien behoudt de provider zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om vooraf te adviseren of de gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen. Dit wordt als toereikend beschouwd bij de publicatie op de website van de aanbieder. .

Gebruik van cookies

De website van de aanbieder kan cookies gebruiken (kleine tekstbestanden die de server verzendt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt). Het is een techniek die op internet vaak wordt gebruikt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor het goed functioneren en visualiseren van de site.

De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk van aard met als enig doel de latere verzending efficiënter te maken en te verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om door te verwijzen naar websites van derden.

Aangezien de provider niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun websites is geïntroduceerd, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud.

In elk geval gaat de aanbieder akkoord met de onmiddellijke intrekking van inhoud die mogelijk in strijd is met nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, door te gaan met de onmiddellijke terugtrekking van de omleiding naar die website, en de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

Anti-spambeleid

De provider is volledig tegen het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie en elke vorm van gedrag of manifestatie die bekend staat als "spam" en verklaart ook zich te zullen inzetten tegen dit soort misbruik.

Daarom garandeert de aanbieder de gebruiker dat persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, onder geen enkele voorwaarde zullen worden gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij.

Om dezelfde redenen mag het registratieproces niet worden gebruikt om e-mailadressen van buitenstaanders te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende personen.

Privacy- en cookiebeleid

Koesveldtechniek.nl implementeert als tegenmaatregel tegen deze praktijken een mailinglijst van het type double opt-in die de expliciete bevestiging nodig heeft van de eigenaar van het e-mailaccount aangegeven als het abonnementsadres, alvorens communicatie via e-mail te ontvangen.

In het geval dat een gebruiker nog steeds berichten van deze website ontvangt zonder zich te hebben geregistreerd, of zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor de registratie, kan hij het abonnement opzeggen via de links in de communicatie zelf.

Bovendien kan de gebruiker contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden, zowel om te communiceren wat er is gebeurd als om onmiddellijke verwijdering van uw gegevens uit ons systeem aan te vragen.

Data hosting

Om technische redenen en de kwaliteit van de dienstverlening wordt Koesveldtechniek.nl gehost op de servers van het bedrijf TIDI Graphics in Terneuzen.

Om soortgelijke redenen wordt de levering van de abonnementsservice per e-mail en nieuwsbrief geleverd door TIDI Graphics in Terneuzen.

Dit bedrijf is van Nederlandse oorsprong met faciliteiten die zich in hetzelfde land bevinden.

Google Analytics

Google Analytics is een statistische gegevensanalysedienst van het bedrijf Google (privacybeleid).

Koesveldtechniek.nl gebruikt deze service om zijn gebruiksstatistieken bij te houden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen bij het analyseren van statistische gegevens over het gebruik ervan (aantal totale bezoeken, meest bekeken pagina's, enz.).

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en gearchiveerd op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie in onze naam gebruiken voor het genereren van statistische informatie over het gebruik van Koesveldtechniek.nl, Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die beschikbaar zijn voor Google. Google kan dergelijke informatie aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren